Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με βασικές γνώσεις για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων.

Περιεχόμενο: Το μάθημα, ενδεικτικά, θα εστιάζει σε ζητήματα που αφορούν σε: ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, εισαγωγή στο marketing, έρευνα αγοράς, χρηματοδότηση, τιμολόγηση, κοστολόγηση, ανάπτυξη ιδεών για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, αξιολόγηση ιδεών, έ διαχείριση επιχειρηματικών ονομάτων (brand names, trademarks), το ρόλο της διαφήμισης.