Εκπαιδευτικό Υλικό

Κατεβάστε εδώ τον Οδηγό Σύνθεσης Επιχειρηματικού Σχεδίου

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο (Διάλεξη)

 

Άλλο Υλικό

Business Model Canvas

Κείμενο επεξήγησης Business Model Canvas

Κείμενο επεξήγησης Χρηματοοικονομικών Στοιχείων 2016

 

Ακαδημαϊκό Ετος 2014-2015

Φύλλο MS EXCEL για τον υπολογισμό των οικονομικών δεδομένων

https://drive.google.com/file/d/0B4oodhPVh9KiWFZJUExfMklxcG8/view?usp=sharing

Παρουσίαση JAVELIN

https://docs.google.com/presentation/d/17z49Xap5iTZIQn0HzHw1UUoMv_ggDzGCAyEFYqXFLnU/edit?usp=sharing

JAVELIN Experiment Board

https://drive.google.com/file/d/0B4oodhPVh9KiN2dsaVRmNkZoZ1U/view?usp=sharing

Έρευνα αγοράς και Marketing

https://drive.google.com/file/d/0B4oodhPVh9Kibk84SVRQVTAzQnc/view?usp=sharing


Παρουσιάσεις διαλέξεων ακαδημαϊκού έτους 2012 – 2013

Εβδομάδα 1-3: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Διαλέξεις κ. Γιώργου Σταμπουλή

Εβδομάδα 4-5: Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο

Διάλεξη κ. Γιώργου Σταμπουλή

Εβδομάδα 6-8: Σχέδιο Μάρκετινγκ

Διάλεξη κ. Γιώργου Σταμπουλή

Εβδομάδα 9: Κοστολόγηση

Διάλεξη κ. Γιώργου Σταμπουλή

Εβδομάδα 10: Χρηματοοικονομικά του Επιχειρηματικού Σχεδιαμού

Διάλεξη κ. Γιώργου Καπαρού

Εβδομάδα 11-13: Τιμολογιακή Πολιτική

Διάλεξη κ. Γιώργου Σταμπουλή

 

Παρουσιάσεις διαλέξεων ακαδημαϊκού έτους 2010 – 2011

Εβδομάδα 1-4: Επιχειρηματικό Σχέδιο – Προϋπολογισμός Επένδυσης – Ανάλυση Επιχειρηματικού Σχεδίου – Κριτήρια Αξιολόγησης Επιχειρηματικού Σχεδίου
Διάλεξη κ. Γιώργου Σταμπουλή

Εβδομάδα 5-6: Χρηματοοικονομικά του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού
Διάλεξη κ. Γιώργου Καπαρού

Εβδομάδα 7Σχέδιο Μάρκετινγκ
Διάλεξη κ. Γιώργου Σταμπουλή

Εβδομάδα 8Κοστολόγηση

Διάλεξη κ. Γιώργου Σταμπουλή

Εβδομάδα 9Τιμολογιακή Πολιτική

Διάλεξη κ. Γιώργου Σταμπουλή