Επικοινωνία

Τηλέφωνα  Επικοινωνίας: 24210 74492 (Αρετή Πασχάλη), 74470 (Άννα Ζυγούρα), 74476 (Πέτρος Ροδακινιάς),

e-mail: moke@uth.gr

 


Προβολή σε πλήρη χάρτη