Εργασίες

Η σελίδα είναι υπό κατασκευή. Όταν ολοκληρωθεί θα περιλαμβάνει τους τίτλους και γενική περιγραφή των εργασιών (επιχειρηματικών σχεδίων) που έχουν εκπονηθεί μέχρι σήμερα από τους φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα